Čím dál více si uvědomuji, že učení angličtiny a jazyků obecně není jen o tom, co je těžké a co je jednoduché. Všechno je to jen o úhlu pohledu. Neexistují jednoduchá a těžká slova, jednoduchá a složitá gramatika. Neexistují jen striktně správné, nebo špatné odpovědi. Existuje zpráva, kterou chceme sdělit a je to jen o tom, jaký způsob si vybereme. Když se člověk na gramatiku začne místo jako na soubor pouček k memorování dívat jako způsob vyjádření určité myšlenky, začne vnímat kontext a všechna propojení, co existují mezi slovy, zjednoduší si život, nebo minimálně svou cestu k osvojení jazyka 🙂

Každopádně co myslím učením se angličtiny v kontextu? A proč si myslím, že je to užitečné? Protože učení se náhodných samostatných slov, nám úplně nepomůže si je zapamatovat a začít je používat při komunikaci. Tak jak můžeme začít a co můžeme vyzkoušet místo učení se jen seznamů slov?

Pár tipů jak začít s učením v souvislostech

-> když se učíte nějakou otázku, vypište si i možné odpovědi

-> učme se z textů (myšleno ze souvislého psaného nebo i mluveného textu) – časopisů, rozhovorů, videí, knih…

-> soustřeďme se na ustálená slovní spojení

-> zapisujme si příklady – věty, ne jen slova

-> když se učíme nové slovo mysleme na slova příbuzná – podstatné jméno, sloveso, přídavné jméno, příslovce…

-> zkusme si spojit slovo s jeho antonymy i synonymy

-> dívejme se na další významy slov ve slovnících a soustřeďte se u toho na příkladové věty (např. v online slovníku jako lexico.com od OUP nebo Cambridge online dictionary – dictionary.cambridge.org)

-> zkusme si vytvářet vlastní myšlenkové/ slovní mapy (pokud se necítíte na vlastní a nejste úplní začátečníci, můžete pro rozšíření slovní zásoby vyzkoušet Kreativní slovník)

➕ cokoliv dalšího, co nám pomáhá vnímat, jak jazyk funguje a jak jsou v něm slova provázaná se počítá 🙃

PS: Každopádně nejde jen o angličtinu, funguje to i u jiných jazyků – osobně se tak teď snažím přistupovat k řečtině 🙂

Pro více pravidelné inspirace můžete sledovat můj Instagram nebo Facebook.

Images of text
How to learn English? Always in (lexical) context)?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *