/Tento článek na téma anglické přítomné časy je vhodný zejména pro mírně pokročilé studenty, ale jako opakování ho ocení i pokročilejší./

Studentům často trvá, než si na začátku zafixují přítomné časy. Možná to ale trvá déle, než je nutné, protože se často v učebnicích setkáváme s příklady v uměle vytvořeném prostředí pro zapamatování si dané gramatiky. Když pak v praxi člověk poslouchá nějaký rozhovor, nebo se dívá na film, nepřemýšlí u toho nad tím, jestli je daná věta zrovna v present simple nebo present continuous. Prostě se jen snažíme pochopit význam, který v sobě daná věta skrývá. 

V tomto článku nenajde vysvětlení, jak se present simple a present continuous tvoří. Ale najdete v něm body k zamyšlení a příkladové věty, které vám snad pomůžou si rozdíly mezi časy zapamatovat. Pokud preferujete detailní gramatický výklad, navštivte skvělou stránku Help for English, jejich zpracování vám jistě pomůže proniknout do tématu anglické přítomné časy.

Jak poznám, co je správně? Bez kontextu tězko…

Občas v nás některá cvičení v učebnicích zanechají dojem, že správná je jen jedna odpověď. Někdy to tak být může, ale často existuje více způsobů, jak jednu věc vyjádřit. Každopádně jak vlastně poznat, jestli použít present simple nebo present continuous? Všechno závisí na kontextu.

Bez souvislostí totiž nikdo nemůže říct, jestli je správná otázka ‘What do you do?’ nebo ‘What are you doing?’ Záleží na tom, na co se chcete zeptat. Zajímá vás, jakou má někdo práci? V tom případě potřebujete ‘What do you do?’ Do práce totiž člověk chodí každý den a zpravidla ji nemění příliš často, je to tedy jeden ze stabilních a dlouhodobějších aspektů našich životů a pokud se vyloženě nechceme někoho zeptat na jakém projektu právě pracuje (What are you currently working on?), budeme určitě potřebovat present simple. Pokud se mě ale budete chtít zeptat, co zrovna teď dělám, ve smyslu, jestli si čtu, jsem na procházce, nebo se dívám na televizi, bude správně ‘What are you doing?

přítomné časy

Present simple (přítomný čas prostý)

Jaké jsou tedy nejčastější souvislosti, ve kterých se vyskytuje přítomný čas prostý? Je jich více ale v podstatě všechny mají společného to, že jde o něco, co se nemění každou chvíli. Něco, co je opakovaně pravda, co opakovaně děláme, nebo naopak vůbec neděláme. Takže se často pojí se slovy jako always (vždycky), often (často), usually (obvykle), sometimes (někdy), never (nikdy). Hodí se tedy ve chvíli, kdy chceme popisovat, kde pracujeme (I work at …), kde bydlíme (I live in…), ale taky co máme rádi (I like/ enjoy…). Pojďme se ale podívat na další konkrétní příklady:

1. Každodenní rutina
 • When do you normally get up? – At 7 am, what abou you? = Kdy normálně vstáváš? – V 7 ráno, a co ty?
 • What do you usually eat for breakfast? – Some cereals and milk. You? = Co obvykle snídáš? – Nějaké cereálie a mléko. Ty?
 • leave for work at 8 o’clock. I have to be there at 8:30. = Odcházím do práce v 8 hodin. Musím tam být v 8:30.
2. Zvyky a záliby
 • How often do you go to the cinema? = Jak často chodíš do kina?
 • go swimming twice a week. = Chodím plavat dvakrát týdně.
 • She makes a cup of tea and reads a book every evening. = Dělá si šálek čaje a čte knížku každý večer. 
3. Obecné pravdy

Pokud se budeme bavit o věcech, které jsou obecně pravda, budeme taky potřebovat prostý čas.

 • There are 7 days in a week. = Týden má 7 dnů.
 • The Earth rotates around the sun. = Země se otáčí kolem slunce. 
 • It takes about 3 to 5 minutes to boil an egg. = Uvařit vajíčko trvá okolo 3 až 5 minut. 
4. Rozvrh (budoucnost)

Stejně tak budeme potřebovat přítomný prostý čas pro věci, které jsou dány rovrhem. 

 • The train leaves at 9:30. We still have time, there’s no reason to hurry. = Vlak odjíždí v 9:30. Ještě máme čas, nemusíme spěchat. 
 • Come on, we will be late. The film starts at 19:00. = No tak, přijdeme pozdě. Film začíná v 19:30.

Present continuous (přítomný čas průběhový)

Tento čas se nám bude hodit pokaždé, když budeme chtít vyjádřit něco, co se právě teď děje nebo probíhá. What are you doing? – I’m writing a new blog post. What about you? (Co děláš? – Píšu nejnovější článek na blog. Co ty?) 

Zároveň ho taky budeme používat pro vyjádření naplánované budoucnosti, která už je daná. Například když někomu říkáme o schůzce, kterou máme domluvenou. What are you doing tomorrow night? – I’m meeting Sarah at a bar. (Co děláš zítra večer? – Mám sraz se Sárou v baru.)

Pojďme se podívat na vice příkladů:

1. Právě probíhající přítomnost
 • Hi Tim, I’m finishing the last email and then I can go. Let’s meet downstairs in 10 minutes. = Ahoj Time, dokončuji poslední email, a pak můžu jít. Potkáme se dole za 10 minut. 
 • I’m making myself a cup of coffee. Do you want one as well? = Dělám si kafe. Dáš si taky jedno?
 • Where are you going? You can’t leave now. = Kam jdeš? Teď nemůžeš odejít. 
2. Náplanovaná budoucnost
 • Sam is leaving for Spain tomorrow morning. – Is he? = Sam letí zítra ráno do Španělska? – Fakt? 
 • We are having an important meeting in a week. There’s a lot of paperwork we need to finish before that. – Příští týden máme důležitou schůzku. Předtím musíme dokončit spoustu papírování. 

Pár příkladů na procvičení

Bude existovat mnoho dvojic přítomného prostého a průběhového času, které bychom v češtině vyjádřili jednou větou. Už jsme výše v článku narazili na “Co děláš?” Podívejme se na další příklady – aneb přítomné časy v souvislostech:

What do you read? vs. What are you reading?

Co když se někoho budu chtít zeptat “Co cteš?” ve smyslu „Co rád čteš?“ V tom případě se bavíme o něčem, co ten člověk má obecně rád, nejde jen o něco dočasného, co se děje právě teď. Budeme tedy potřebovat větu “What do you read?

Naopak když se budeme chtít někoho zeptat “Co čte?” ve smyslu právě teď, použijeme “What are you reading?

What do you drink? vs. What are you drinking?

Co když se budeme chtít bavit o tom, co někdo pije ve smyslu, co pije rád? Když má někdo něco rád, vychází to opět z nějakého dlouhodobého stavu, takže rozhodně bude správně: “What do you drink?

Jakmile se ale někoho chceme zeptat, co například dnes večer pije, zvolíme “What are you drinking tonight? Beer or wine?

Where do you sit? vs. Where are you sitting?

Představme si, že se jdeme podívat za kamarádem do práce, a protože dost čast mluví o svém výhledu z okna, chceme, aby nám ukázal, kde pracuje – jinými slovy “kde sedí” – mohli bychom se ho například zeptat: “Where do you sit?” To same bude platit, když rodiče budou chtít vědět, na jakém místě sedí jejich dítě ve škole. 

Představme si, že jsme na semináři a s někým se bavíme. Pak se za ním chceme jestě vrátit, ale nevím, kde ho hledat, chceme se proto zeptat, kde sedí a myslíme tím právě teď v den semináře. V tom případě by se nám hodila věta “Where are you sitting?”

Závěrem

Zafixovat si rozdíl mezi present simple a present continuous není tak těžké. Stačí si jen navnímat rozdíl, které přítomné časy vyjadřují, a pak se na co nejvíce příkladech v souvislostech snažit vnímat jejich použití. A pokud jste s angličtinou teprve na začátku a tyto časy se vám pletou, nejlepší rada je vypsat si typické příklady, ideálně v rozhovorech, abyste neměly pouze věty v izolaci a pravidelně se k nim vracet. Uvidíte, že jakmile uplyne trocha času, bude se vám to jednoho dne najednou jevit naprosto jasné. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *