/Tento článek je vhodný spíše pro pokročilejší studenty/

Taky se vám občas pletou slova, která vypadají a znějí podobně? A co třeba note a notice, máte v nich jasno? Obě tato slovíčka mohou mít několik významů každopádně obě znamenají něco jiného. Například (to) take notes ; also (to) make notes = dělat si poznámky vs. (to) take notice (of something) = všimnout/všímat si něčeho. Pojďme se na tato dvě slovíčka společně podívat do hloubky.

Note jako podstatné jméno

Jeden z nejčastějších významů, ve kterém se slovíčko note používá je poznámka / vzkaz:

 • (to) write (sb) a note: She wrote him a goodbye noteand left. = napsat (někomu) vzkaz: Napsala mu vzkaz na rozloučenou a odešla.
 • (to) leave a note: I left you a note in the kitchen. = nechat vzkaz: Nechal(a) jsem ti vzkaz v kuchyni.
 • a notebook = poznámkový blok
 • a (foot)note = poznámka pod čarou

Jako podstatné jméno může nicméně note znamenat také mnoho dalších věcí. Jak poznáme, o který z významů se nám jedná? Jedině podle kontextu daného rozhovoru. Při hraní na hudební nástroj budeme potřebovat notu, v obchodě zase budeme platit bankovkou, a schůzku budeme končit v příjemném duchu.

 • a note (music): high/ low notes = nota (hudební): vysoké/ nízké tóny
 • a (bank)note: a €20 note = bankovka: 20 eurová bankovka
 • The meeting ended on an optimistic note. = Schůzka skončila v příjemném duchu.

V neposlední řadě pak může být note nějaký oficiální doklad:

 • a sick note = neschopenka (hovorově)
 • a delivery note = dodací list
 • a credit note = dobropis
 • tresury notes = dluhopisy (jeden z typů dluhopisů, které se vydávají na dobu 1–10 let)

Note jako sloveso

Slovíčko note můžeme použít i jako sloveso:

 • (to) note sth down: I noted down his phone number. = poznamenat si, zapsat si: Poznamenala jsem si jeho telefonní číslo.
 • (to) note: Please note (that) we will be closed on Saturday.= povšimnout si, zaznamenat – často se používá ve formálních oznámeních: Prosím vezměte na vědomí, že budeme mít v sobotu zavřeno.

Notice jako podstatné jméno

A notice může znamenat oznámení, výpověď, vyhlášku nebo i ceduli. Vše opět bude záviset na kontextu:

 • I saw a notice in the paper announcing their marriage. = Viděla jsem v novinách oznámení jejich svatby.
 • There was a large notice on the wall saying „No Parking“. = Na zdi byla velká cedule, na které stálo „Zákaz parkování.“
 • a (school) notice board = (školní) nástěnka
 • (to) give sb a notice: The boss gave our team a two month’s notice yesterday. = dát někomu výpověď: Šéf dal včera našemu týmu dvouměsíční výpověď.
 • (to) hand in your notice: I handed in my notice this morning. = dát / podat výpověď: Dnes ráno jsem dal(a) výpověď.
 • It has come to/been brought to my notice… = Doneslo se mi…
 • at short notice (UK) / on short notice (US): I can’t cancel my plans at such short notice. = narychlo, v krátké době: Nemůžu zrušit svoje plány takhle narychlo. – Existuje taky varianta at a moment’s notice nebo at twenty-four-hours notice

Notice jako sloveso

Sloveso notice bude znamenat všimnout si něčeho / zaregistrovat něco. Na rozdíl od slovesa note, které se používá spíš ve formálních oznámeních ve stylu: Please note that … = Berte prosím na vědomí že… (jak bylo zmíněno už výše), se bude používat ve všech možných běžných situací, kdy chcete říct, že jsme si něčeho všimli.

 • Did you notice that Petr has a new girlfriend again? = Všiml(a) sis, že má Petr zase novou přítelkyni?
 • I noticed you’re a bit silent today. Is everything alright? = Všiml(a) jsem si, že jsi dnes nějak potichu. Je všechno v pořádku?
 • She was first noticed when she was very young and she soon became a famous actress. = Poprvé si jí všimli (ve smyslu byla objevena), když byla velmi mladá a brzy se z ní stala slavná herečka.

Závěrem

Aby se vám note a notice už nepletli, doporučuji si tento článek vytisknout, zvýraznit si fráze, které myslíte, že se vám budou nejvíce hodit a jednou za čas se k němu vrátit. V případě zájmu vám ráda zašlu handout, stačí mi napsat. Jako vždy budu ráda za zpětnou vazbu a sdílení. No a kdybyste se chtěli podívat na zpracování tohoto tématu ještě jinde, tak doporučuji stránku Help for English, případně mrkněte například do Cambridge dictionary na nejrůznější příkladové věty u slovíček note a notice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *