/Tento článek ocení zejména mírně pokročilí/

Jedno z mých oblíbených anglických slov je love. Mám ráda, jak zní. Navíc mi přijde, že se v angličtině používá mnohem víc než v češtině. Řekla bych, že my Češi máme se slovy láska a milovat tendenci šetřit, ale možná je to jen můj pocit 😊. Každopádně v dnešním článku se podíváme na slovíčko love a různé příklady použití, včetně dalších slov z něj odvozených a různých frází. Tak tedy love v souvislostech…

Love jako podstatné jméno

 • You’re the love of my life. = Jsi láska mého života.
 • I couldn’t live without love. = Nedokázal/a bych žít bez lásky.
 • She was my first love. = Byla moje první láska.
 • Hello love. How are you? = Ahoj zlato. Jak se máš? – neformální oslovení někoho, ke komu máme blízko
 • Love, Joe. = S láskou, Joe. – použito na konci dopisů/ zprávy, když píšeme někomu, s kým máme blízký vztah
 • a love letter = milostný dopis

Love jako sloveso

Sloveso love znamená milovat. Používá se ale často i v situacích, kdy mi bychom řekli spíš mít rád / zbožňovat. Takže je překlad potřeba uzpůsobit kontextu. Třeba ve větě „I love you, son.“ bychom my Češi spíš řekli „Mám tě ráda, synku.“

 • I love you. = Miluji tě/ Mám tě ráda. – běžně se potkáme s tím, že „I love you.“ říkají i přátelům.  
 • I love watching the night sky. = Miluji / Zbožňuji pozorování noční oblohy.

Lover

 1. milenec / milenka: Look at the young lovers, they seem to really love each other. = Podívej se na ty mladé milence, vypadá to, že se mají vážně rádi.
 2. milovník: an opera lover = milovník opery; nature lovers = milovníci přírody

Přídavná jména odvozená od love

 • a loving person = laskavý/ milující člověk
 • lovely =překrásný, půvabný, krasný: That’s a lovely picture, where did you get it? = To je překrásný obraz, kde jsi ho sehnal(a)?; She is so lovely. = Je tak půvabná.
 • lovable = k zulíbání, roztomilý: The puppy / kitten is so lovable, can we keep it? = To štěně/ kotě je tak roztomilé, můžeme si ho nechat?
 • beloved = milovaný: She left her beloved London because of her new job. = Opustila svůj milovaný Londýn kvůli svojí nové práci.

Fráze

 • (to) fall in love (with sb) = zamilovat se (do někoho): How many times have you fallen in love? = Kolikrát jsi se zamiloval/a?
 • (to) be in love (with sb) = být zamilovaný/á (do někoho):  I‘m so in love with you (that) I want to marry you. = Jsem do tebe tak zamilovaný/á, že si tě chci vzít.
 • (to) be /feel loved = být / cítit se milován/a: Everybody needs to be loved. = Každý potřebuje být milován.
 • (to) make love = (po)milovat se: That night they made love for the first time. = Tu noc se poprvé milovali.  
 • would love = (moc) rád(a) bych: I’d love a cup of tea and a sandwich. = Rád(a) bych šálek čaje a sendvič; She’d love to go Paris. = Moc by chtěla jet do Paříže.
 • for love nor money = „pro lásku, ani pro peníze“ – jinými slovy „za nic na světě“; „for love nor money“ vlastně znamená, že něco není možné získat nebo někoho o něčem přesvědčit: He wouldn’t do it for love nor money. = Neudělal by to za nic na světě.

Závěrem

Tip: Pokud jste narazili na nová slovíčka a fráze, zkuste si k nim zapsat i příklady vět. A jestli se chcete učit kreativně, doporučuji si je místo do seznamu, napsat do myšlenkové mapy. Navíc je přínosné učit se v příkladových větách, kdyby vám jich v tomto článku přišlo málo, podívejte se např. do Cambridge slovníku.

Doufám, že jste se přiučili něco nového a článek na téma love v souvislostech vám přišel užitečný. Jinak jako vždy platí, že pokud si článek chcete vytisknout, není problém mi napsat o PDF. Zároveň budu ráda za sdílení a případnou zpětnou vazbu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *