V angličtině existují slova, kterým se říká discourse markers nebo taky linking words. Jsou to v podstatě ukazatelé směru v konverzaci nebo psaném textu, které našemu posluchači případně čtenáři naší zprávy pomáhají orientovat se v tom co říkáme. Abychom se nebavili jen obecně pojďme se podívat na konkrétní příklady.

Discourse markers v konverzaci I

By the way

Většina z vás už se určitě setkala s výrazem by the way nebo jeho populární zkratkou btw. Používá se, když chceme změnit téma hovoru a je pro nás snadno uchopitelné, protože „mimochodem“ používáme i v češtině poměrně často.

 • I think Tim isn’t coming. By the way, are you going to the meeting tomorrow? = Myslím, že Tim nepřijde. Mimochodem jdeš zítra na tu poradu?
 • I am really hungry, let’s have dinner. By the way, have you heard June is pregnant? = Mám vážně hlad, pojďme na večeři. Mimochodem slyšel/a jsi, že June je těhotná?

Ale pozor „by the way“ může mít i jiný význam, například v této větě byste „mimochodem“ hledali marně: You can tell he is in love with her by the way he looks at her. = Podle toho, jak se na ni dívá, je jasné, že je do ní zamilovaný.

Anyway

Slovíčko anyway může znamenat „každopádně“ / „v každém případě“, což nás zajímá právě v rámci jeho využití coby linking word. Pomáhá nám změnit předmět konverzace, vrátit se k něčemu, o čem jsme mluvili předtím, nebo začít mluvit o něčem zajímavějším. Kromě toho se ale anyway používá ve významu „stejně,“ „tak jako tak.“

 • Anyway, there’s a party at my place tomorrow night, will you come? = Každopádně zítra je u mě doma párty, přijdeš?
 • Anyway, I was saying that Josh can’t come, but maybe we could ask Tina? = V každém případě, říkal jsem, že Josh nemůže přijít, ale možná bychom se mohli zeptat Tiny?
 • Of course I don’t mind taking you home – I’m going that way anyway. = Samozřejmě, že mi nevadí tě svést – stejně jedu tím směrem / jedu tím směrem tak jako tak.

Actually

Není aktuálně, ale ve skutečnosti / vlastně. Budeme ho používat, když chceme sdělit nějakou překvapivou informaci, nebo opak toho, co by ostatní čekali. Ale taky když chceme být zdvořilí a reagujeme na něčí myšlenku a chceme změkčit naši odpověď nebo naše odmítnutí pozvánky.

 • Can I offer you some beer or wine? – No thanks, I actually don’t drink alcohol. = Můžu ti nabídnout nějaké pivo nebo víno? – Ne díky, ve skutečnosti alkohol nepiju.
 • Do you mind if I smoke? – Well, actually, I’d rather you didn’t. = Bude ti vadit, když budu kouřit? – No, ve skutečnosti bych byl/a raději, kdybys nekouřil/a.
 • Would you like to have dinner tonight? – Sure, why not… Actually, I can’t, I already have plans. Maybe another time? = Nezašel/ Nezašla bys dnes na večeři? – Jasně, proč ne… Vlastně nemůžu, už něco mám. Možná někdy příště?

Honestly / frankly

Něktěré discourse markery pomáhají mluvčímu vyjádřit jeho postoj. Příkladem mohou být honestly a frankly. Obojí znamená „upřímně.“ V podstatě se nám pomáhají klást důraz na to, že říkáme pravdu a že vyjadřujeme upřímný názor.

 • Honestly, I don’t think he is the right choice. = Upřímně si nemyslím, že on je ta správná volba.
 • Quite frankly, I think this whole situation is ridiculous. = Zcela upřímně si myslím, že celá tahle situace je absurdní.

Za zmínku stojí i další fráze s podobným významem, konkrétně to be honest a frankly speaking.

 • To be honest, I really don’t want to go. = Abych byla upřímná, vážně nechci jít.
 • Frankly speaking, it was the worst date I’ve ever had. = Abych pravdu řekl, bylo to nejhorší rande, na jakém jsem kdy byl.

Mohli bychom pokračovat dále, ale řekla bych, že pro dnešek stačilo. Příště se podíváme na použití zejména neformálních discourse markers jako well, you know, mind you atd. Pokud se vám článek líbil a chtěli byste handout v pdf ke snadnému vytisknutí, neváhejte mi napsat.

A pokud patříte mezi pokročilejší studenty a chtěli byste se inspirovat i jinde, doporučuji podívat se na zpracování linking words od BBC Learning English neváhejte mrknout na tato skvělá videa: Video I a Video 2. Opakovaně jsem je s pokročilými studenty použila ve výuce a vždy lekce stála za to.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *